אודות

האתר מכיל חומר רב על נושאים מגוונים בתחום. הקורס מציע חומר מסודר ושיטתי ללימוד אתיקה יהודית ברפואה. הקורס מוכר על ידי מוסדות אקדמיים, וניתן להירשם אליו דרך גוף אקדמי. החומר פתוח בחינם לכל מי שרוצה ללמוד!

אודות המחבר

ד"ר בנימין גזונדהייט הוא בוגר ישיבת הר עציון ובעל סמיכה לרבנות, במקצועו הוא רופא ילדים בתחום האונקולוגיה והוא עוסק במחקר רפואי, וכן בעל תואר PhD בתחום האתיקה הרפואית. עוד אתרים של ד”ר גזונדהייט:

אתר תהילים – https://www.tehillim.org.il
אתר תפילה- https://tefilah.org